شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
برج دانشگاه مشهد

زمینه فعالیت: طراحی، ساخت و اجرا

مدت زمان پروژه : 50 ماه

کارفرما: بخش خصوصی
پروژه مجتمع مسکونی یاسین

زمینه فعالیت: طراحی ، تامین و ساخت

مدت زمان پروژه : 18 ماه

کارفرما: بخش خصوصی
مجتمع مسکونی برلیان داراباد

زمینه فعالیت: طراحی ، تامین و ساخت

مدت زمان پروژه : 20 ماه

کارفرما: بخش خصوصی
مطالعات پروژه 286 واحدی مجتمع تجاری و مسکونی قم

زمینه فعالیت: طراحی ، اجرا و ساخت

مدت زمان پروژه : 25 ماه

کارفرما: بخش خصوصی
مجتمع تجاری، اداری و هتل نگین اصفهان

زمینه فعالیت: طرح و اجرا

مدت زمان پروژه : 40 ماه

کارفرما: بنیاد تعاون ناجا
هتل و مجتمع تجاری بهار مشهد

زمینه فعالیت: طراحی، ساخت و اجرا

مدت زمان پروژه : 26 ماه

کارفرما: بخش خصوصی
بیمارستان الهادی قم

زمینه فعالیت: طراحی و بهسازی

مدت زمان پروژه : 20 ماه

کارفرما: بخش خصوصی