شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
سرمایه گذاری شرکت مرام

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام در جهت جذب سرمایه گذاری با شناسایی تهداداتی از قبیل :
عدم ازسرگیری سوئیفت و عدم امکان انتقال پول به داخل کشور
پیچیدگی قوانین و عدم وجود پنجره واحد
عدم کارآمدی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه
عدم وجود ثبات سیاسی و افزایش سطح ریسک سرمایه گذاری
عدم امکان ارائه تضامین بانکی توسط دولت در جهت تضمین سرمایه گذاری
عدم ثبات نرخ ارز
و غیره
اقدام به ساده سازی روند جذب سرمایه گذار نموده است .
شرایط ویژه بوجود آمده توسط شرکت مرام

عدم نیاز به ارائه تضامین بانکی توسط سرمایه پذیر
تجارب گروه مرام در انتقال سرمایه از بانک های خارجی به داخل کشور
نرخ بهره پایین و مناسب بودن شرایط برای سرمایه پذیر
سرمایه پذیر با دارا بودن صرفاً 5% مبلغ پروژه می تواند نسبت به شروع و اتمام پروژه با حداقل بهره اقدام نماید

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام امیدوار است با انجام تمهیدات مناسب بتواند منشا اثرت مطلوبی در روند جذب سرمایه گذاری خارجی گشته و مسبب پیشرفت روز افزون ایران اسلامی گردد .


پروپوزال پیشنهادی شرکت مرام