شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار

پروژ های شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مـرامشرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مـرام با برقراری ارتباطات شایسته با شرکت های طراز اول در زمینه ساخت زیر ساخت ، توانسته است در زمینه های زیر گرید یک کشوری را کسب نماید :
پایه یک رشته آب ، پایه یک رشته ساختمان و ابنیه ، پایه یک رشته راه و ترابری ، پایه یک رشته تاسیسات و تجهیرات ، پایه یک رشته کشاورزی ، پایه یک رشته نفت و گاز و پایه یک رشته صنعت و معدن.
این شرکت با بهره گیری از متخصصان کارآزموده و مجرب تواسته است پروژه های بسیاری در زمینه ساخت سد ، اسکله ، راه ، مترو ، فرودگاه ، تونل ، نیروگاه ، شهرسازی و تاسیسات نفت و گاز را در زمینه های ملی و فراملی اجرا نموده و مسبب اثرات مطلوبی در جهت پیشرفت و نوآوری باشد .

ساخت تونل

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رشته راه و ترابری ...
بیشتر بخوانید ...

زیر ساخت مترو

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رشته راه و ترابری ...
بیشتر بخوانید ...

ساختمان سازی

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رشته ساختمان و ابنیه ...
بیشتر بخوانید ...

راه سازی

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رته راه و ترابری ...
بیشتر بخوانید ...

سد سازی

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رشته آب وپایه یک رشته تاسیسات و تجهیرات ...
بیشتر بخوانید ...

شهر سازی

شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام با داشتن گرید یک رشته ساختمان و ابنیه ...
بیشتر بخوانید ...