شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
شرکت مرام سازه گستر
شرکت پیمانکار ساختمانی

تونل، مترو، معدن
پروژه های ساختمانی و ژئوتکنیکی
شرکت پیاب سازه گستر
شرکت پیمانکار ساختمانی

سد و سازه های هیدرولیکی
پروژه های ساختمانی، صنعتی،راه و سازه های ویژه
شرکت عمران فجر صادق
شرکت ساختمانی عمرانی

پروژه های راه
حفاری عمیق و تثبیت و پایدار سازی
شرکت سد تونل پارس
شرکت مهندسین مشاور

مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه های زیر ساخت
خدمات مدیریت، خدمات
شرکت دانش فن زمین
پیمانکار ساختمانی

طراحی – مشاوره و اجرای سد، معدن، راه ها و پروژه های زیر زمینی
شرکت مهسار ابنیه
پیمانکار طرح و اجرا

نیروگاههای هیدرومکانیکی
مترو و تراموا، پتروشیمی و نفت و گاز
شرکت ترا
مهندسی، تدارک تجهیزات، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی

طراحی، تدارک تجهیزات و احداث انواع مختلف خطوط حمل و نقل ریلی