شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
شفت های خط 6 مترو تهران

زمینه فعالیت : اجرا

مدت زمان پروژه : 4 ماه

کارفرما : شرکت مترو تهران
احداث ایستگاه مترو مطهری و تونل های اطراف آن

زمینه فعالیت : پیمانکار اصلی

محل اجرای پروژه : شیراز

کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز
پل شهید کشوری و خط 2 مترو و تراموای اصفهان

زمینه فعالیت: مطالعات، تامین و اجرا اصلی

محل اجرای پروژه : اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان