شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
آزادراه تهران شمال

زمینه فعالیت : امکان سنجی ، مطالعات و طراحی مرحله اول قطعه سوم آزادراه تهران شمال

محل اجرای پروژه : استان مازندران

کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال
دره فرحزاد

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی مشاور برای مطالعات پایدارسازی

محل اجرای پروژه : استان تهران

کارفرما: ستاد پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران