شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
سد سیمره

زمینه فعالیت: تجهیزات الکتریکی و هیدرومکانیکی

محل اجرای پروژه : ایلام

کارفرما: شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو ایران
سد گیلانغرب

زمینه فعالیت: تجهیزات الکتریکی و هیدرومکانیکی

محل اجرای پروژه : کرمانشاه

کارفرما: شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو ایران
سد و نیروگاه منج (پروژه سد کارون 4 )

زمینه فعالیت: پیمانکار تجهیزات

مدت زمان پروژه : 12 ماه

کارفرما: شرکت توسعه ی منابع آب و نیرو ایران
سد بتنی رئیسعلی دلواری

زمینه فعالیت: پیماکار مدیریت ساخت

محل اجرای پروژه : بوشهر

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویر احمد
سد کارابورا

زمینه فعالیت: پیمانکار مدیریت ساخت

محل اجرا پروژه : کشور قرقیزستان

کارفرما: واحد منابع آب قرقیزستان
سد خاکی مخزنی سیازاخ

زمینه فعالیت: پیمانکار مدیریت ساخت

محل اجرای پروژه : کردستان

کارفرما: شرکت آب منطقه ای غرب کشور
سد بیجار

زمینه فعالیت: پیمانکار مدیریت ساخت

محل اجرای پروژه : گیلان ، رشت

کارفرما: شرکت آب منطقه ای گیلان
سد و نیروگاه بختیاری

زمینه فعالیت: مطالعات مرحله اول و دوم

محل اجرای پروژه : لرستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سد و دریاچه مصنوعی چیتگر

زمینه فعالیت: مطالعات مرحله اول و دوم

مدت زمان پروژه: 3 سال

کارفرما: شهرداری تهران سازمان مهندسی و سازمان مشاور