شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
سعید دادگسترنیا
مدیریت عامل

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری :
طرح سد مخزني و نيروگاه كرخه در بازه زمانی سال 72 الی 76 (كارشناس سيستم انحراف، بتن، پي ديوار آب بند، بدنه و سرريز )
طرح سد مخزني و نيروگاه كرخه در بازه زمانی سال 76 الی 80 (مدير امور مهندسي ساختمان و جانشين مجري طرح )
طرح سد مخزني و نيروگاه گتوند عليا (جانشين مجري طرح )
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (مشاور مدير عامل )
طرح سد مخزني و نيروگاه كارون 4 (مجري طرح )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مديرعامل و رئيس هئيت مديره )
احمد حبیب آگهی
عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی: کارشناسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

سوابق کاری :
پروژه سیلوی اکبرآباد شیراز (دفتر طرح سیلوها-دستگاه نظارت )
شرکت سازه پردازی ایران
- خدمات طراحی، مشاوره و نظارت سیلوهای گنبد و همدان (مدیر شعبه شیراز )
شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران
- خدمات طراحی، مشاوره و نظارت سیلوهای اهواز، کرمانشاه، زاهدان، تهران (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
- خدمات طراحی، مشاوره و نظارت کشتارگاه های صنعتی شهرکرد، بجنورد، اقلید، گرمسار، بهبهان (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
- خدمات دفتر فنی سد کرخه (سپاسد)- نیروگاه های برق آبی استان کهکیلویه و بویر احمد (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
- خدمات دفتر فنی تکمیل اتاق شیرها و نیروگاه سد مارون بهبهان (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
طرح واجرای سیلوهای PTA1 بندر امام (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )
- پروژه های احداث کارخانجات سیمان لامرد و توسعه رامهرمز (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره )
شرکت پارس آسیا (امارات متحده عربی) (مدیر عامل )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مدیر هماهنگی پروژه های ریحانه و مدیر طراحی مهندسی )
سید مجتبی کابلی
عضو هیئت مدیره و مدیر امور اداری- پشتیبانی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری :
جهاد توسعه منابع آب (امور تدارکات و پشتیبانی )
-دفتر مرکزی و سد کارون (مسئول پشتیبانی )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مسئول پشتیبانی )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مدیر امور اداری - پشتیبانی )
حبیب الله بیطرف
مشاور مدیر عامل

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه تهران

سوابق کاری :
پروژه های عمرانی استانی (استاندار یزد )
احداث مراکز آموزش علمی - کاربردی (معاون سازندگی و آموزش وزارت نیرو )
طرح ملی سد نیروگاه آبی کارون 3 و 4 (مجری طرح )
پروژه های سدسازی و آبرسانی (وزیر نیرو )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (عضو هئیت مدیره )
حسن بیادی
مشاور مدیرعامل

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی مهندسي صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مدیر کل خدمات و پشتیبانی )
وزارت نیرو (مدیر برنامه ریزی سد کرخه )
شرکت توسعه منابع و آب نیروی ایران (مدیر خدمات و پشتیابی شرکت )
وزارت راه و شهرسازی (مدیر کل هواشناسی استان خراسان )
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (معاون نیروی انسانی و اداری دانشگاه صنعتی مالک اشتر )
شورای اسلامی شهر تهران (عضو و نایب رئیس شورای اسلامی در دوره های دوم و سوم )
شورای اسلامی شهر تهران (عضو کمیسیون برنامه ریزی، بودجه و اقتصادی و رئیس کمیته برنامه ریزی کمیسیون برنامه ریزی بودجه و اقتصادی )
شورای اسلامی شهر تهران (رئیس و نماینده شورا در کمیسیون انضباطی تاکسیرانی شهر تهران )
شورای اسلامی شهر تهران (رئیس و نماینده شورا در کمیسیون ماده 38 شهرداری تهران )
شورای اسلامی شهر تهران (نماینده شورا در کمیته حل اختلاف شهرداری تهران )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مشاور مدیر عامل )
محمدکاظم جعفری
مشاور مدیرعامل

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایعدکتری مهندسی عمران - ژئو تکنیک از دانشگاه مرکزی لیون فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه ENTPE - لیون فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی ژئومکانیک از دانشگاه U.S.M.G - گرونوبل فرانسه
کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری :
شرکت مهاب قدس (کارشناس ارشد پروژه )
مطالعات برآورد خطر زمینلرزه و ژئوتکنیک لرزه ای نیروگاههای حرارتی متنظر القائم و... (مدیر پروژه )
نظارت بر اجرای مطالعات تکمیلی ارزیابی پارامترهای اساسی طراحی سایت نیروگاه اتمی بوشهر (مدیر پروژه )
مطالعات شناسایی قنوات محدوده سایت فرودگاه امام خمینی (ره) (مدیر پروژه )
تدوین ضوابط و مقررات شهر سازی به منظور ارتقاء ایمنی در برابر زلزله در تهران (مدیر پروژه )
پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر تهران،استان لرستان،منطقه عسلویه سایت 3 پارس جنوبی و... (مدیر پروژه )
شورای اسلامی شهر تهران (عضو کمیسیون برنامه ریزی، بودجه و اقتصادی و رئیس کمیته برنامه ریزی کمیسیون برنامه ریزی بودجه و اقتصادی )
شرکت سازه پردازی ایران (کارشناس ارشد پروژه )
شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران (کارشناس ارشد پروژه )
شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران (معاون فنی )
مؤسسه طرح ساحل ( قرارگاه قرب) (کارشناس ارشد پروژه )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (قائم مقام مدیر عامل )
ابوالقاسم حسینخان
مدیر فنی و اجرایی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق کاری :
شرکت ساختمانی پایل کار - سد و نیروگاه جریانی گدارلندر (مسئول دفتر فنی کارگاه تونل اصلی دسترسی به مغار نیروگاه )
وزارت جهاد – اداره کل برق و انرژی (مدیر پروژه و رئیس کارگاه )
احداث نیروگاه دوم سد شهید عباسپور (مدیر پروژه پیمانکار )
احداث تونلهای آبرسان و کانال خروجی آب نیروگاه سد کرخه (مدیر پروژه پیمانکار )
شرکت جهاد توسعه منابع آب (مدیر دفتر فنی مرکزی )
شرکت پیاب سازه گستر - احداث سد مخزنی شهر بیجار-گیلان (مدیر پروژه پیمانکار )
طرح توسعه سیمان مشهد- خط 4 (مدیر پروژه پیمانکار و معاون فنی شرکت )
احداث تصفیه خانه فاضلاب کاشان-اصفهان (مدیر پروژه پیمانکار و معاون فنی شرکت )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی -احداث تونل ترافیکی توحید (مدیر پروژه مدیریت طرح )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مدیر فنی و اجرایی )
فراز اکبری
مدیر پروژه

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری :
شرکت ساختمانیشرکت ساختمانی زرین دست - قطعه چهارم راه محور اصفهان –شیراز و فرودگاه آباده (مسئول اجرایی )
پروژه طرح توسعه سبا ذوب آهن (مسئول دفتر فنی )
شرکت توسعه احیا (مسئول دفتر فنی )
پروژه خط ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه (رئیس کارگاه )
شرکت جهاد توسعه منابع آب - تونل انتقال آب چشمه لنگان (مسئول دفتر فنی )
شرکت پیاب سازه گستونل انتقال آب چشمه لنگان (رئیس کارگاه )
تونل انتقال آب چشمه لنگان (مدیر پروژه )
پروژه سد مخزنی غدیر (مدیر پروژه )
شهر رویاها اصفهان (مدیر پروژه )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مدیر هماهنگی پروژه های اصفهان )
حمید بهشتی
مدیر پروژه

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب
کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه تهران
دانشجوی مقطع Phd مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

سوابق کاری :
شرکت ساختمانی مهندسی رز سیستم (کارشناس فنی )
شرکت تپاک -نمایندگی کونیکا - مینولتا ژاپن (کارشناس فنی سیستمهای رادیولوژی دیجیتال )
شرکت مهندسی سپاسد (کارشناس واحد طراحی سیستمهای تامین توان خط 7 مترو تهران )
شرکت بلند پایه (مسئول واحد تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه احداث ایستگاه A4-2 (بیمه) خط 4 مترو تهران )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (سرپرست کارگاه بیمارستان الهادی )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (سرپرست کارگاه پروژه مسکونی برلیان داراباد )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مدیر پروژه تجهیز و احداث معدن مارنئولی گرجستان و کارخانه آسفالت پونی جالا )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (جانشین مدیر پروژه تونل شاک پاک بابا )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (جانشین مدیر پروژه احداث هتل بهار مشهد )
مرتضی نوروزپور
مدیر دفتر توسعه بازار و ارتباطات

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری :
شرکت آباد پی پایدار (عضو هیئت مدیره )
شرکت آویسا طرح پویا (مدیر اجرایی )
شرکت عمران آب رهشهر (مدیر اجرایی تاسیسات زیر بنایی )
گروه بین المللی رهشهر (کارشناس مطالعات تاسیسات زیر بنایی منطقه ویژه انرژی بر پارسیان ، منطقه آزاد ماکو ، پتروشیمی پاسارگاد ، زنجان )
شهرداری تهران (عضو کارگروه تدوین برنامه سوم توسعه شهرداری تهران )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام (مدیر دفتر توسعه بازار و ارتباطات )
محمدعلی دادگسترنیا
مدیر پروژه

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری :
شرکت عمران فجر صادق - پروژه برج های مروارید غرب (مسئول دفتر فنی )
شرکت ایستاتو ویژه داریان (عضو هیئت مدیره )
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (همکاری در تهیه گزارش و ارزیابی سریع سازه ها پس از زلزله کرمانشاه )
شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام - احداث سازه های پیش ساخته ( مدیر پروژه )